Opintojen edistyminen ja seuranta

Kun kaikki neljä perusopintojen moduulia on suoritettu, saa opiskelija opinnoistaan Näyttelijäntyön perusopintojen päättötodistuksen. Perusopintojen jälkeen on mahdollista hakea jatko-opintojen linjalle.

Teatteriakatemia seuraa oppilaiden opintojen edistymistä ja tekee lakisääteiset ilmoitukset mahdollisista opintojen keskeytymisistä Kansaneläkelaitokselle. Opiskelijoiden kanssa pidetään säännöllisesti reflektioita ja palautekeskusteluita koskien opintoja yleisesti. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan yhteyttä rehtoriin tai vastuuopettajaan, mikäli joku seikka opintojen etenemisessä arveluttaisi.

Opiskelija saa opintovuodestaan päättötodistuksen suoritettuaan menestyksekkäästi kaikki neljä moduulia ja palautettuaan lopputyönsä arviointiin.