Läsnäoleva näyttelijäntyö 

LISÄTIEDOT

Kaksi viikonloppua, yhteensä 50 tuntia näyttelijäntyön opintoja. Kurssi sisältää ennakkotehtävän.

Hinta: 179 € per kurssiviikonloppu

Kurssille hyväksytään vähintään 10 ja maksimissaan 16 opiskelijaa. Kurssi pidetään Helsingin teatterikoulussa, Itäkeskuksen Iiris-keskuksessa.

8-10.11.2024

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30

4-6.10.2024

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30


Tervetuloa näyttelijäntyön opintoihin! 

Läsnäoleva näyttelijäntyö teatterissa ja kameralle syventää hahmotyöpajan ja jatkaa improvisaation opintojen jälkeen näyttelijäntyöhön syventymistä

Luvassa heittäytymisen, läsnäolon, kontaktin ja roolihenkilön luomisen perusteita. Tästä voit aloittaa näyttelijäntyön opiskelemisen, taikka tulla kertaamaan uinuvia taitojasi.

Näyttelijäntyö teatterille- kurssilla harjoitellaan näyttelijäntyön perusharjoitteita (läsnäolo, kontakti, äänenkäyttö, aistiharjoitukset )ja tutustutaan tekstityyppeinä monologiin, dialogiin ja näytelmään)

Näyttelijäntyö kameralle-kurssilla syvennytään läsnäolevaan ja vapaaseen olemiseen kameran edessä.