Soveltava teatteri

LISÄTIEDOT

Kaksi viikonloppua, yhteensä 50 oppituntia. Kurssi sisältää ennakkotehtävän (5 ot) ja opintopäiväkirjan.

Hinta: 179 € per kurssiviikonloppu

Kurssille hyväksytään vähintään 10 ja maksimissaan 16 opiskelijaa. Kurssi pidetään Helsingin teatterikoulussa, Itäkeskuksen Iiris-keskuksessa.

28-30.3.2025

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30

sekä 

11-13.4.2025

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30


Tervetuloa opiskelemaan soveltavaa teatteria! 

Teatteria harjoitetaan niin harrastelija- kuin ammattiteattereissa, kesäteattereissa, teatterikouluissa, omissa porukoissa, työpaikoilla, yliopistoissa. 

Teatterin monialaisuus ja vuorovaikutteisuus antaa sille myös oivallisen mahdollisuuden toimia keskustelijana yhteiskunnassa laajalla kentällä. Soveltava teatteri voi olla esimerkiksi yhteiskunnallista, kasvatuksellista, taikka koulutuksellista. Työskentelyssä ei pyritä valmiiden ratkaisujen etsimiseen, vaan asioiden käsittelemiseen yhdessä.

Kurssilla tutkitaan erilaisia soveltavan teatterin muotoja ja mahdollisuuksia, esimerkiksi Forum-teatteria ja tarinateatteria ja rakennetaan keinoja tuoda niiden avulla yhteyksiä näyttelijäntaiteen ja yhteiskunnallisten teemojen välillä.