Dramaturgia

LISÄTIEDOT

Kaksi viikonloppua, yhteensä 50 oppituntia. Kurssi sisältää ennakkotehtävän (5 ot) ja opintopäiväkirjan.

Hinta: 179 € per kurssiviikonloppu

Kurssille hyväksytään vähintään 10 ja maksimissaan 16 opiskelijaa. Kurssi pidetään Helsingin teatterikoulussa, Itäkeskuksen Iiris-keskuksessa.

10-12.1.2025

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30


24-26.1.2025

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30


Tervetuloa opiskelemaan dramaturgiaa! 

Kun materiaalia järjestetään draamalliseen muotoon, puhutaan dramaturgiasta. Näyttelijäntyössä onnistumisessa, teatterin rakenteen ymmärtämisessä dramaturgian käsittäminen on merkittävässä roolissa.

Dramaturgiaa harjoitellaan toiminnallisten harjoitteiden ja tekstianalyysien kautta.