Ohjaajantyö

LISÄTIEDOT

Kaksi viikonloppua, yhteensä 50 oppituntia. Kurssi sisältää ennakkotehtävän (5 ot) ja opintopäiväkirjan.

Hinta: 179 € per kurssiviikonloppu

Kurssille hyväksytään vähintään 10 ja maksimissaan 16 opiskelijaa. Kurssi pidetään Helsingin teatterikoulussa, Itäkeskuksen Iiris-keskuksessa.

21-23.2.2025

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30


7-9.3.2025

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30


Tervetuloa opiskelemaan ohjaajantyötä! 

Näyttelijän ja ohjaajan yhteistyöstä syntyy teatteri. Kurssilla perehdytään näyttelijän ohjaamiseen ja siihen, kuinka erilaisia näyttelijöitä voidaan ohjata.

Ohjaajantyötä harjoitellaan toiminnallisten harjoitteiden ja ohjaustöiden kautta. Ensimmäisen viikonlopun aikana rakennetaan tietous ohjaajantyön perusteista ja toisena viikonloppuna päästään itse harjoittelemaan näyttelijän ohjaamista ohjaajaopiskelijan itse valitseman kohtauksen kautta.