Teatterin tyylilajit

LISÄTIEDOT

Kaksi viikonloppua, yhteensä 50 oppituntia improvisaatio-opintoja. Kurssi sisältää ennakkotehtävän (5 ot) ja opintopäiväkirjan.

Hinta: 179 € per kurssiviikonloppu

Kurssille hyväksytään vähintään 10 ja maksimissaan 16 opiskelijaa. Kurssi pidetään Helsingin teatterikoulussa, Itäkeskuksen Iiris-keskuksessa.

22-24.11.2024

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30


13-15.12.2024

Perjantaina kello 17-20

Lauantaina kello 10-16.30

Sunnuntaina kello 10-16.30


Tervetuloa tyylilajien! 

Teatterin tyylilajikurssilla syvennytään länsimaisen teatteritradition - ja historian muutamiin tärkeimpiin tyylilajeihin.

Perehdymme muun muassa antiikin Kreikan tragediaan ja komediaan, Shakespearelaiseen teatteriin, ekspressionismiin, eeppiseen teatteriin ja niin edelleen.

Tyylilajien kanssa leikitteleminen syventää näyttelijäntyötä muilla kursseilla opitun tueksi.

Ensimmäisen viikonlopun aikana perehdymme tyylilajien perusteisiin ja toisen viikonlopun aikana syvennämme taitojamme harjoittelemalla kohtauksia ja luomalla pienen demon tehdystä työstämme!