Opinnot

Lukuvuosi opiskellaan neljässä moduulissa. 

Perusopinnot

Näyttelijäntyön perusopintojen linjalla suoritetaan näyttelijäntyön opintoja 50 opintopisteen edestä. Jokainen moduuli on arvoltaan 10 opintopistettä, jonka lisäksi valinnaisia opintoja ja monimuoto-opintoja on suoritettavana kymmenen pisteen edestä. Opiskelu kestää syyskuusta toukokuuhun, yhdeksän kuukauden ajan. Opiskelu linjalla on päätoimista. Opintovuoden läpi kirjoitetaan opintopäiväkirjaa, jonka laajuus on valmistuessaan 5 opintopistettä. Valmistuessaan perusopintojen linjalta opiskelija saa oikeuden osallistua jatko-opintoihin. Valmistuminen edellyttää riittävää läsnäoloa ja kaikkien opintotehtävien hyväksyttävää suorittamista.

Näyttelijäntyön jatko-opinnot

Näyttelijäntyön jatko-opintojen linjalla suoritetaan näyttelijäntyön opintoja 50 opintopisteen edestä. Jokainen moduuli on arvoltaan 10 opintopistettä, jonka lisäksi valinnaisia opintoja ja monimuoto-opintoja on suoritettavana kymmenen pisteen edestä. Opiskelu kestää syyskuusta toukokuuhun, yhdeksän kuukauden ajan. Opiskelu linjalla on päätoimista. Opintovuoden läpi kirjoitetaan opintopäiväkirjaa, jonka laajuus on valmistuessaan 5 opintopistettä.

Yleisen teatteritiede, perusopinnot

Teatterihistoria 1 p

Esittävän taiteen syventävä kurssi 1 p

Näytelmäanalyysi 1 p

Tyylilajitutkielma 1 p

Musiikki ja teatteri 1 p


Yleinen teatteritiede, jatko-opinnot

Esittävän taiteen tuntemus 1 op

Esittävän taiteen syventävä kurssi 1 op

Näytelmäanalyysi 2 1 op

Tanssi ja teatteri 2 1 op

Musiikki ja teatteri 2 1 op


Läpi vuoden kirjoitettava kummassakin opintolinjassa

Opintopäiväkirja 5 opYLEISESTI OPETUKSESTA

Teatteri on ryhmätyötä. Minne ikinä näyttelijä työtään päätyykin tekemään, se tehdään yhdessä muiden kanssa. Yksilökeskeisyyttä korostavassa yhteiskunnassamme teatteri- ilmaisun ja näyttelijäntyön yksi lähtökohdista on yhteisen tekemisen painottaminen kaiken tekemisen perustana. Teatterin lainalaisuuksien ymmärtäminen ja oman ilmaisun kehittyminen ovat kiinteässä yhteydessä ryhmän jäsenten taitoihin toimia yhdessä. Tähän liittyy kannustaminen ja tukeminen vastuulliseen ja toiset huomioon ottavaan ryhmätyöhön, joka kannustaa yksilöä kehittymään luottamuksellisessa ja turvallisessa ryhmässä.

Tämä ominaisuus on myös yksi teatterityön perustaidoista niin improvisaatiossa kuin pitkäjänteisessä produktiotyössäkin. Improvisaation ja ryhmätyön kautta tutustutaan elämyksiin. Elämysten kautta tutustutaan vuorovaikutteiseen teatteriin taidelajina.

Erityispiirteenä teatteritaiteessa on sen itseensä sulauttamat muut taidelajit. Esityksiä valmistamalla ja katsomalla oppilas oivaltaa eri taidelajien yhteyden toisiinsa. Roolityö on yksi teatterin tekemisen perustoista. Roolien kautta eläydytään toisen asemaan ja saadaan mahdollisuus oppia jotain uutta. Koulutuksessa pyritään tukemaan oppijan omaa, luonnollista ilmaisua; tässä roolityö toimii tukena ja peilinä. Teatteri voi parhaimmillaan antaa välineitä ymmärtää ja havainnoida asioita paremmin tavallisessakin arjessa. Teatteriakatemian näyttelijäntyön linjan tavoitteena on myös kannustaa oppijoita omatoimisuuteen ja kyseenalaistamiseen.

On tärkeää herätellä näyttelijän kykyä havainnoida ja tiedostaa ympäristö ja kokonaisuus sekä lopulta siirtyä ottamaan vastuuta kokonaisuuksista myös ohjaajan roolista katsottuna.

Opetuksessa pyritään antamaan moninainen ja laajasti teatterialan poikkileikkaava näkymä teatteritaiteesta niin historiassa, kuin tämänhetkisessä yhteiskunnassamme ja samoin näyttelijäntyön erilaisista mahdollisuuksista. Opiskelijalle annetaan näkökulmia erilaisiin tapoihin lähestyä näyttelijäntyötä taidemuotona.

Oppimistavat ovat monipuolisia sisältäen itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä harjoitteita ja tehtäviä, keskusteluja, luentoja sekä ennakko- ja välitehtäviä. Vuoden lopuksi todistus lunastetaan läpi lukuvuoden pidettävällä oppimispäiväkirjalla.