Moduuli 4

Moduulissa neljä tsekataan spexit kasaan tulevaisuutta varten!

Tavoite

Opiskelija ymmärtää ilmaisuskaalan yhteneväisyydet ja erot kameratyöskentelyn ja lavatyöskentelyn välillä ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteessa. Hän ymmärtää ohjaajan ja näyttelijän välistä yhteistyötä kameratyössä. Kurssi keskittyy kameratyöskentelyyn. Opetus koostuu ryhmä- ja pienryhmätyöskentelystä, kohtausten harjoittelusta ja kuvaamisesta sekä tuotetun materiaalin analysoinnista.

Oppilas työstää itselleen show-reelin kuvatusta materiaalista ja aikaisemmasta, olemassaolevasta materiaalista. Lisäksi oppilas työstää eri casting-yhtiöille haluamansa videomateriaalin ja hakemukset. Oppilas kykenee työllistämään itseään esittävän taiteen alalla.


Teatraalisen työn ulottuvuudet 10 op maaliskuu-toukokuu

  1. Kameranäytteleminen 3 op
  2. Show-reelin tekeminen 1 op
  3. Näyttelijän verkostot 2 op
  4. Pääsykokeet ja koe-esiintymiset 4 op

Neljäs moduuli johdattaa näyttelijän nykypäivän näyttelijäntyön keskiöön, käsiksi näyttelijäntyön moninaisiin verkostoihin ja tarvittaviin näyttelijän digitaitoihin. Kurssilla kuvataan lyhytelokuva ja materiaalia näyttelijän showreelia varten.

Neljännessä moduulissa esitetään luotua produktiota ja perehdytään näyttelijäntyön mahdollisuuksiin. Lisäksi vierailuita saadaan eri casting-yhtiöiltä ja luodaan kokeellinen pääsykoetilanne, johon valmistaudutaan. Opetus koostuu ryhmä- ja pienryhmätyöskentelystä, kohtausten harjoittelusta ja kuvaamisesta sekä tuotetun materiaalin analysoinnista. Jaksolla luodaan oma showreel ja viimeistellään oma portfolio.