Peerusopintojen moduulit

MODUULI   I

Teatterityön ja näyttelijäntyön perusteet (syys-lokakuu)

 1. Yleinen teatteritieto ja teatterihistoria
 2. Teatterin erilaiset tyylilajit (käytännön kurssi)
 3. Dramaturgia
 4. Improvisaation ja ryhmätyön perusteet

Ensimmäisessä moduulissa perehdytään teatteriin taidelajina, näyttelijäntyön historiallisiin raameihin ja oman ilmaisun kehittämiseen, ryhmäytymiseen ja vuorovaikutustaitoihin.

Sen lisäksi opiskelemme dramaturgiaa ja teatterin eri tyylilajeja. Ensimmäinen moduuli antaa kattavan kuvauksen teatterista tänään ja eilen, sekä kehittää valmiuksia toisen moduulin näyttelijäntyön tekniikoiden opiskelemiseen.

MODUULI   III


Produktion valmistaminen (
tammi-maaliskuu)

 1. Roolityön eri mahdollisuudet lavalla
 2. Ohjaamien ja ohjattavana oleminen
 3. Työryhmien ja tuottajan työt
 4. Esityskauden kaari

Kolmannessa moduulissa keskitytään produktion valmistamiseen. Produktioksi valitaan sellainen teos tai sellaisia teoksia, jotka parhaiten tukevat oppilaiden näyttelijäidentiteetin kasvua ja niiden kynnyskohtia. Produktion koko kaari ja siihen osallistuvien vastuuasemat ja tehtävät aukeavat prosessin kestäessä.


MODUULI   II

Näyttelijäntyö ja itseilmaisu (marras-joulukuu)

 1. Näyttelijätyön tekniikat
 2. Roolianalyysi
 3. Teatteri ja liike
 4. Teatteri ja musiikki

Toisen moduulin Näyttelijäntyö ja itseilmaisuteema johdattaa opiskelijan oman ilmaisunsa ytimeen. Näyttelijäntyön perusteet edeltävät kameranäyttelemisen ja roolityöskentelyn syventäviä kursseja.

Toinen moduuli johdattaa oman näyttelijyyden tutkimisen äärelle ja valaisee mahdollisuuksia erilaisten roolien rakentamisen maailmassa.


MODUULI    IV

Teatraalisen työn ulottuvuudet (maalis-toukokuu)

 1. Kameranäytteleminen
 2. Show-reelin tekeminen
 3. Näyttelijän verkostot
 4. Pääsykokeet ja koe-esiintymiset

Viimeinen moduuli johdattaa näyttelijän nykypäivän näyttelijäntyön keskiöön, käsiksi näyttelijäntyön moninaisiin verkostoihin ja tarvittaviin näyttelijän digitaitoihin. Kurssilla kuvataan lyhytelokuva ja materiaalia näyttelijän omaa showreelia varten.

Lisäksi tutustutaan eri casting-yhtiöiden toimintatapoihin ja tehdään pääsykoeharjoituksia