TAUSTA JA OPETUSSUUNNITELMAT

TAUSTA

Ensimmäiseksi: opintovuosi Teatteriakatemiassa ei ole aivan välivuosi - se edellyttää sitoutumista ja nälkää, aitoa halua kehittää itseään ja ilmaisuaan yhdessä loistavan ryhmän kanssa. Vauhti on lukuvuoden aikana kova ja teatterintekeminen intensiivistä.

Näyttelijän ammattiin päädytään perinteisesti taideyliopistojen kautta - niiden, joiden vuosittaiset opiskelupaikat ovat kuuluisan kortilla - vaan muitakin reittejä löytää taiteellinen uransa on ja on yhteiskunnassamme aina ollut olemassa. Päätös perustaa Teatteriakatemian näyttelijäntyön linja kumpusi tarpeesta erilaiseen, tähän aikaan pureutuvaan näyttelijäntyön koulutukseen, jossa voimaannutaan uskomaan omaan taiteilijuuteen ja valaistaan erilaisia reittejä löytää se oma tie esiintyväksi taiteilijaksi - tutkitaan intensiivisesti sitä kaikkea, mitä näyttelijän työ tämän ajan yhteiskunnassamme on ja voi olla. Meillä pääset tutustumaan omiin vahvuuksiisi turvallisessa ja ympäristössä ja löydät omat voimavarasi ja säkenöintisi lavalla - yhdessä luottamuksellisen ryhmän kanssa.

MITÄ OPISKELEMME?

Opetus on räätälöity ajatellen taitoja, joita näyttelijä työssään tarvitsee. Teatterituntemuksen, teatteritaitojen ja itseilmaisun, näyttelijäntyön perusteiden lisäksi opiskelemme esimerkiksi äänenkäyttöä ja laulua, kehontuntemusta ja liikettä, näyttelijätyön eri tekniikoita, improvisaatiota ja statusimprovisaatiota, fyysistä teatterityötä, naamioteatteria ja dramaattista taistelua. Haluamme päästä monipuolisesti kiinni näyttelijän instrumentteihin, ääneen, kehoon ja läsnäolevaan vuorovaikutukseen - eli teatterin ja näyttelijäntyön ytimeen - ja löytää sinun vahvuutesi niissä. Edellisten lisäksi kiinnitämme teatterin tähän aikaan, sinun aikaasi.

STUDIOSSA!

Syysperjantaisin käännämme katseemme työpajoihin, taikka menneeseen viikkoon äärimmäisen tärkeän, mutta tiiviin ja toiminnallisen reflektion muodossa. Usein saamme vierailijoita Teatteriakatemian Studioon teatteritaiteen, näyttelijäntyön ja viihteen, esiintymisen kentän eri sektoreilta. Visiitin / coachaussession tulivat 2021-2022 lukuvuotena tekemään esimerkiksi Janne Kataja, Krisse Salminen, Juho Orpana, Jane Kääriäinen, Ilkka Vainio, Jani Hämäläinen, Tuuli Mattila, Simo Routarinne, Kimmo Tähtivirta, Johanna Ruonala, Ilkka Vainio, Jussi Lehtonen, Mari Rantasila, Heljä Heikkinen, Mia Forss ... ... Lukuvuoden 2022-2023 vierailut aloitti iki-ihana Juho Orpana.

ARVOT 

Teatteri on ryhmätyötä. Minne ikinä näyttelijä työtään päätyykin tekemään, se tehdään yhdessä muiden kanssa. Yksilökeskeisyyttä korostavassa yhteiskunnassamme teatteri-ilmaisun ja näyttelijäntyön yksi Teatteriakatemian lähtökohdista on yhteisen tekemisen arvostaminen oppimisen, kehittymisen ja luovuuden perustana. Teatterin lainalaisuuksien ymmärtäminen ja oman ilmaisun kehittyminen ovat kiinteässä yhteydessä ryhmän jäsenten taitoihin toimia yhdessä. Tähän liittyy kannustaminen ja tukeminen vastuulliseen ja toiset huomioon ottavaan ryhmätyöhön, joka seuraa aikaansa, keskustelee avoimesti ja rohkeasti ja ohjaa yksilöä kehittymään luottamuksellisessa ja turvallisessa ryhmässä. 

Jokaisella on löydettävänään oma taiteilijan tie. Polku sinne kuljetaan kuitenkin yhdessä.