Moduuli 3

Moduulissa kolme valmistetaan produktio pohjaten kahden edellisen moduulin taitoihin.

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa näyttelijäidentiteettiään ja itseään teatteriryhmän jäsenenä. Hän ymmärtää teatterin tekemisen kollektiivisia ehtoja ja ryhmätyöluonnetta. Hän on kehittynyt kommunikoinnissa ja teatterityön sanallistamisessa ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Hän osaa työskennellä kirjallisen materiaalin pohjalta itsenäisesti ja yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, ja kantaa vastuuta esityksen eri osa-alueista vuorovaikutuksessa taiteellisen toiminnan tukipalveluiden kanssa. Hänellä on välineitä oman oppimisensa ja esiintymisensä esteiden tunnistamiseen ja purkamiseen.

Opiskelija on saanut haltuunsa äänenkäytön ja puheen perustekniset valmiudet ja saanut alulle oman oppimisprosessinsa. Hänellä on käsitys äänellisen ilmaisun perusteista, omasta persoonallisesta äänestään ja puhetavoistaan, hengityksen ja vapaan äänellisen ilmaisun perusteista ja äänenhuollosta. Hän ymmärtää ihmisäänen monia mahdollisuuksia. 

  1. Produktion valmistaminen 10 op tammi-maaliskuu
  1. Roolityön eri mahdollisuudet 2,5 op
  2. Produktiokokonaisuuden ohjaaminen 2,5 op
  3. Ohjaajan ja tuottajan työkuva 2,5 op
  4. Esityskauden kaari 2,5 op

Jo opittu huipentuu produktion valmistamiseen. Produktioksi valitaan sellainen teos tai sellaisia teoksia, jotka parhaiten tukevat oppilaan näyttelijäidentiteetin kasvua ja sen kynnyskohtia. Näytelmän ohjaa ammattiohjaaja ja se esitetään esityskaudella toukokuussa Teatteri Sturella.