Moduuli 2

Moduulissa kaksi pääsemme syventymään näyttelijäntyön kysymysten äärelle.

Tavoitteet

Opiskelija pääsee lähelle henkilökohtaisia kysymyksiään; miksi haluan tehdä näyttelijäntyötä, taikka teatteria taidemuotona ja perehtyy luottamuksellisessa ympäristössä teatteritaiteen perusteisiin. Opiskelija kykenee lähestymään ensimmäisenä ydinteemoja; kuten läsnäolo, kontakti, vuorovaikutus, fyysinen ilmaisu, äänenkäyttö, teksti ja improvisaatio, joita teemoja syvennämme produktioharjoittelun kautta toisena lukuvuotena.

Opiskelija kykenee liittämään itsensä teemojen tutkiskeluun taiteellisena työkaluna. Opiskelija osaa yhdistää jo opittua uusiin psykofyysisiin lähtökohtiin ja erilaisiin teatterillisiin traditioihin. Hän on oppinut hahmottamaan näyttelemisensä suhdetta johonkin keholliseen näyttelijäntekniikkaan.

Opiskelija saa alulle psykofyysisen prosessin, jossa hän löytää keinoja käynnistää mielikuvitustaan ja tunteitaan, tunnistaa sisäisiä ja ulkoisia impulssejaan ja olla kontaktissa toisiin.

Opiskelija osaa sijoittaa näitä näyttelijäntaiteen peruselementtejä teatterilliseen kontekstiin, kohtaukseen. Hän on perehtynyt toiminnan ja harjoittelun kautta kohtauksen rakenteisiin, tilanteisiin, käänteiden näyttelemiseen, tahdon suuntaamisen ja kontaktiin.


  1. Näyttelijäntyö ja itseilmaisu 10 op marras-joulukuu
  1. Näyttelijätyön tekniikat 2,5 op
  2. Roolianalyysi 2,5 op
  3. Teatteri ja liike 2,5 op
  4. Musiikkiteatteri 2,5 op

Toisen moduulin näyttelijäntyön ja itseilmaisun teemat johdattavat opiskelijan oman ilmaisunsa ytimeen. Ennen, kuin näyttelijäntyön spesifit tekniikat, esimerkiksi kameranäytteleminen tai roolityö teatterissa tulevat eteen moduulissa 4, tulee opiskelija perehtymään näyttelijäntyön ja teatterityön perusteisiin ja tekemään työtä teatteriproduktiossa. Toisessa moduulissa käytetään kohtaustyöskentelyä näyttelijäntyön tekniikoiden ja roolien hahmottamiseen. Mukaan lisätään teatterin ja liikkeen teemaa, näyttelijäntyön tekniikoita sekä musiikillista ilmaisua. Kurssilla työskennellään pitkälti valmiin tekstin kanssa ohjaajan ohjauksessa bonusopettajien vauhdittaessa menoa spessuilla taitoharjoitteluilla.

Oppimateriaalit

Stanislavski: Näyttelijän työ (sähköisenä teoksena)

Holmberg, Långbacka: Teatterikirja

Weston: Näyttelijän ohjaaminen

Taylor, Millie: Musical Theatre, Realism and Entertainment. Ashgate. Farnham and Burlington 2014. (sähköisenä teoksena)